Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Dikter

Skriv en dikt
 • Lang 06S

Roses

Roses are red violets is blue I like you

 • Lang 03S

Dálvi

Dálvebiktasat Ája ii jieŋu Liegga šuhkoláda Vuogga dárvana jiekŋai Idja lea seavdnjat

 • Lang 03S

Geassi

Giđđa nohka Eahket otnu Albmi lea alit Sáddo lea mearas Stoagan olgun Idja lea čuovgat

 • Lang 03S

Giđđa

Beaivi báita Lottit bohtet Muohta suddá Dát sádda báhkas Muorat oččot lasttaid

 • Lang 05S

Muv dikta

Vájmmo la ruoppsat Ruoppsat la gieresvuohta Gieresvuohta la fijnuk Fijnuk la dån gåk divna iehtjáda Sare li alega. Alek la almme ja jávrre Jávrre máhttá årrot gahpaloadtje Ráse li ruodná Ruodná li giesselastá...

 • Lang 06S

Disstrack till Olle L

Du tycker att du är cool Men faktum är att du ser ut som Joe Bidens gamla pool Mamma, Pappa, Barn Du är lika stökigt som ett stort fet garn När man öppnar meny Kommer du ut som en hungrig kanabaly Ta inte illa...

 • Lang 06S

mamma

Mamma är vacker mamma är söt och gillar gröt

 • Lang 03S

Dálvi

Dálvi Dálvi boahtá Dát lea ollu muohta Mon oaččun ollu skeaŋkkaid Mon lean siivvos reaŋgga Dál lea seavdnjes ija Heđe boahtá Lucia “Sjaunja08”

 • Lang 03S

Mu beana

Mu beana Beana mu beana Beatnaga mon lean oastán Mu unna beatnagaš

 • Lang 03S

Dálvi

Dálvi Dálvi lea vielgat Dálvi lea čoaskkis Mon lean siivu

 • Lang 03S

Musihkka

Musihkka Maŋga instrumeanta Allat jienat Oaivebávččas Fijuvla Mon liikon musihkka. “Mamma Mu 2.1”

 • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”