Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 05S

Visska gå muv ávvo

MuGoP D
Visska gå muv ávvo gå mujna l sierralágásj tjáhpa ulmutja muv iellemin
Ruoppsis gå muv gieresvuohta dajda gev ähtsáv
Ruoná gå nuoreráse
Alek gå muv surggo dajda rádnajda gev lav láhppám
Tjáppat gå muv mårak dimnajda gudi li muv báktjim
Oránssja gå lieggasav majt oattjov muv vegas
Bedjat gå muv sjávodisvuohta
Tsáhppat gå ballo láhppet majt mån ähtsáv
Rávvat gå muv guhkalasj iellem

:D sábme 13 jagá