Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Polarugglan tillsammans med de andra språkdjuren.

Buorisboahtem!

Ávvuhip gå dån la dánna! Sidá gus diehtet ienebuv birra majt gávna mijá lunna? Ja diehtet ienebuv birra gåktu webbabielle doajmmá? Dagá dav dánna!

Maŋemus tevsta

Ienep giehto
  • Lang 05S

Muv dikta

Vájmmo la ruoppsat Ruoppsat la gieresvuohta Gieresvuohta la fijnuk Fijnuk la dån gåk divna iehtjáda Sare li alega. Alek la almme ja jávrre Jávrre máhttá årrot gahpaloadtje Ráse li ruodná Ruodná li giesselastá...

  • Lang 05S

Visska gå muv ávvo

Visska gå muv ávvo gå mujna l sierralágásj tjáhpa ulmutja muv iellemin Ruoppsis gå muv gieresvuohta dajda gev ähtsáv Ruoná gå nuoreráse Alek gå muv surggo dajda rádnajda gev lav láhppám Tjáppat gå muv mårak dimnaj...

Maŋemus tjuorggusa

Gähttjat gájkka tjuorggusijt

Maŋemus girjjegätjástusá

Ienep girjjegätjástusá

Sága

Spieledit

Memory

Spieledit

Spieledit

Pac-Man

Spieledit