Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Divta

Tjále divtav
  • Lang 05S

Muv dikta

Vájmmo la ruoppsat Ruoppsat la gieresvuohta Gieresvuohta la fijnuk Fijnuk la dån gåk divna iehtjáda Sare li alega. Alek la almme ja jávrre Jávrre máhttá årrot gahpaloadtje Ráse li ruodná Ruodná li giesselastá...

  • Lang 05S

Visska gå muv ávvo

Visska gå muv ávvo gå mujna l sierralágásj tjáhpa ulmutja muv iellemin Ruoppsis gå muv gieresvuohta dajda gev ähtsáv Ruoná gå nuoreráse Alek gå muv surggo dajda rádnajda gev lav láhppám Tjáppat gå muv mårak dimnaj...

  • Lang 05S

Kalle ja Bert

Kalle ja Bert galgajga mannat fässtaj. Såj galgajga aj tivoliaj. Såj vádtsijga fässtaj ja tivoliaj. Valla gäjka besalvisá lidjin nåkåm. Såj oattjojga mannat sijddaj. Nuppe biejve vas fässtaj ja tivoliaj manájga....

  • Lang 05S

Alek gå almme

Alek gå almme, visská gå biejvve, ruodná gå ráse, ruoppsat gå vájmmo, bedjat gå muohta, oránnsja gå áppelsijnna, tsáhppat gå guovsogis