Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
Dån illa sisiloggidum valla joarká de tjiehkusin. Dagos dagáduvvá dagádum addnenamájn.
Dagos dagáduvvá dagádum addnenamájn: GeKuT B
Agev loggi sisi jali dagá kontov ÅVDDÅL GÅ tjuorggagoadá. Ietján duv tjuorgas ij vuorkkiduvá! Ij guoska dunji gut sidá namádibmen tjuorggat.

Tjuorggat

Vállji gielav
Tjärdda

Maŋemus tjuorggusa

Gehtja ienep tjuorggusijt